Diefstalformulier

 GEGEVENS
 Polisnummer :    
Voornaam :    
Tussenvoegsel :      
Achternaam :    
Geslacht :  man  vrouw 
 Telefoonnummer :  
 E-mail :  
 Kenteken :  
 Merk :    
 Bouwjaar :  
 Model :    
 Uitvoering :      
 Wat is de status? :   Diefstal gehele object 
  Diefstal onderdelen / accessoires 
  Poging tot diefstal 
 Datum constatering diefstal :   -- (dd-mm-jjjj)
 Tijdstip constatering diefstal :    
 Straat en plaats diefstal schade :    
 Hoe stond de motor op slot? :    
 Welke dekking heeft u? :   Wettelijke aansprakelijkheid (WA) 
  Beperkt Casco  
  Volledig Casco 
  Volledig Casco + 3 jaar aanschafwaarde garantie 
  Weet ik niet 
 Heeft u reeds aangifte van diefstal gedaan? :  ja  nee 
 Is er reeds melding gedaan bij het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit? :  ja  nee 
 Ingevuld Europees schadeformulier
 (Alleen als PDF bestanden, maximaal 3MB per bestand)
: