Schadeformulier

 GEGEVENS
 Polisnummer :    
 Voornaam :    
Tussenvoegsel :      
Achternaam :    
Geslacht :  man  vrouw 
 Telefoonnummer :  
 E-mail :  
 Kenteken :  
 Merk :    
 Bouwjaar :  
 Model :    
 Uitvoering :      
 Schadedatum :   -- (dd-mm-jjjj)
 Schadeplaats :    
 Oorzaak schade :    
 Letsel :  ja  nee
  zo ja, welk letsel:
 
 
 Welke dekking heeft u? :   Wettelijke aansprakelijkheid (WA) 
  Beperkt Casco  
  Volledig Casco 
  Volledig Casco + 3 jaar aanschafwaarde garantie 
  Weet ik niet 
 Geschat schadebedrag :    
 Schuldschade :  ja  nee onbekend 
 Staat de motor al bij de reparateur? :  ja  nee 
 Naam reparateur :      
 Adres :      
 Postcode :      
 Plaats :      
 Telefoon :      
 Kledingschade :  ja  nee 
 Kleding aanwezig bij reparateur? :  ja  nee 
 Ingevuld Europees schadeformulier
 (Alleen als PDF bestanden, maximaal 3MB per bestand)
: